XI MẠ NIKEN CR

Xi mạ nickel được ứng dụng với mục đích trang trí, làm tăng lớp màng bảo vệ, có khả năng chịu mòn, tăng độ cứng cho bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, với công nghệ xi mạ nickel bóng còn có khả năng phản xạ ánh sáng trông thấy.

Hiện nay, xo mạ nickel có nhiều công nghệ xi mạ khác nhau như: xi mạ nickel bóng, xi mạ nikel mờ, mạ nickel đen, mạ nickel satin, mạ nickel hóa học, mạ phi nickel.