Điện giải Inox

Điện giải Inox: là cách để làm cho về mặt Inox sáng mới sau công đoạn gia công sản phẩm, giúp tấy các mối hàn trên sản phẩm.

Tại sao sản phẩm bằng inox cần phải điện giải?

Hiện nay các sản phẩm kim loại bằng inox sau khi gia công thành phẩm thường có về mặt inox bị han gỉ vàng hay bám dính bẩn gây mờ về mặt inox, ngoài ra còn có một số inox có bề mặt mờ không phản xạ gương ánh sáng. Và để có được một bề mặt bóng sáng không bị han gỉ thì phương pháp chính là đánh bóng điện giải.