Tinh Công
'primary', 'container' => '', 'items_wrap' => '' ); echo ''; } else { echo ''; }*/ ?>

Liên hệ

– Địa chỉ: Công ty cổ phần Công Nghiệp Tinh Công – KCN Tân Đông Hiệp A, Dĩ An, Bình Dương

– Số điện thoại:84-650. 3 729906; 84-650. 3729907 – Số Fax: 84-650.3 729908

– Email công ty:congtytinhcong@yahoo.com
– TGĐ: Khánh Trang – ktrang66@yahoo.com
– Trợ lý GĐ- Trưởng phòng HCNS: Huỳnh Thị Kim Tài – ktaitltgd.ns@tinhcongplating.com
– PGĐ sản xuất: Hồ Ngọc Hiền – hhosxkd@tinhcongplating.com
- Kế toán: Đồng Thị Thu Hồng –  hongkt@tinhcongplating.com
- Kế toán công nợ: Phú Hoàng Phương – hphuongktcn@tinhcongplating.com
- Quản lý chất lượng: Nguyễn Lệ Quân -